On yksi tehokkaimmista menetelmistä parantaa suorituskykyä urheilussa, työssä sekä ylipäätänsä elämässä. Tavoitteet parantavat suoritusta, koska ne suuntaavat yksilön toiminnan ja focuksen suorituksen kannalta olennaisiin asioihin. Auttavat myös motivaation lisäämiseen sekä lisää yksilön rohkeutta kokeilla uusia keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tämän avulla saatte muodostettua motivoivia, realistisia ja konkreettisia tavoitteita lyhyille sekä pitkille aikaväleille. Kehittää muun muassa yksilön sisäistä motivaatiota, sitouttaa toimintaan sekä rohkaisee kokeilemaan ja oppimaan uutta!

 

Projekti

Tavoitteet

  • Oppia hyödyntämään tavoitteenasettelua tehokkaasti ja järkevästi
  • Kehittää toimintamalleja, joilla tavoitteet täyttyvät yksilönä sekä ryhmänä
  • Lisätä motivaatiota, sitoutumista, rohkeutta
  • Parantaa suorituskykyä sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia

 

tavoitteenasettelu_selite