Ryhmä on hyvin tavallinen tehtävänsuorittamis muoto. Mitä tahansa ryhmässä tehdään ja mitkä ikinä ovatkaan ryhmän tavoitteet, niin sen taustalla on lukuisia asioita, jotka vaikuttavat toimintaan aivan ensimmäisestä kokoontumisesta lähtien. Ryhmädynamiikka kuvaa ryhmätilanteissa ja -suhteissa tapahtuvaa jatkuvaa muutosta. Ryhmä, joka omaa toimivan ja terveen ryhmädynamiikan, pystyy hallitsemaan nämä muutokset nyt ja tulevaisuudessa.

Tämä takaa teille paremman työilmapiirin, auttaa yksilöitä tutustumaan toisiinsa ja ymmärtämään toisia paremmin sekä hitsaa teitä yhtenäiseksi ryhmäksi – joukkueeksi!

 

Projekti

Tavoitteet

  • Lisää ryhmähenkeä
  • Oppia ymmärtämään ryhmädynamiikan perusteet
  • Parantaa ryhmän suhteita
  • Muuttaa ryhmä työryhmäksi

 

ryhmädynamiikka_selite.jpg