Toimii energian lähteenä saaden meidät liikkumaan, toimimaan tietyllä tavalla sekä tekemään asioita tietyllä innokkuudella ja tehokkuudella. Motivaatio saa työntekijän töihin, urheilijan tai kuntoilijan treeneihin ja antaa näillä virtaa suorittaa raskaitakin suorituksia. Unelmat ja tavoitteet ohjaavat tekemistä ja motivaatio antaa siihen polttoainetta, jotta matka toteutuisi halutusti!

Motivaation lisäämisellä saavutatte viihtyisämmän ja innostavamman työyhteisön. Tämän avulla yksilö pystyy keskittymään enemmän yrittämiseen ja kehittymiseen positiivisessa ilmapiirissä. Palautteella ja arvioimisella on merkittävä rooli motivaationylläpitämisessä, joten tähän saatte uusia ideoita ja työkaluja.

 

Projekti

Tavoitteet

  • Lisätä ulkoista ja sisäitä motivaatiota
  • Parantaa työilmapiiriä
  • Kehittää palautteenantoa ja arvioimista
  • Sitouttaa enemmän toimintaan
  • Nostaa positiivista asennetta ryhmää kohtaan

 

motivaatio_selite.jpg