Ihmisen itseluottamus on yksilöllinen tunne siitä, että uskoo ja luottaa omiin taitoihinsa, ominaisuuksiinsa ja myös itseensä ainutlaatuisena ihmisenä ja persoonana erilaisissa tilanteissa. Ryhmän itseluottamus muodostuu yksilön käsityksistä itsestä sekä muusta ryhmästä. Voimavarat Coaching & Wellness tarjoaa työnantajalle ja työntekijälle työkalut, joilla aloittaa systemaattisen itseluottamuksen kehittämisen sekä yksilöinä että joukkueena!

 

Projekti

Tavoitteet

  • Saavuttaa hyvä itsetuntemuksen taso.
  • Tiedostaa vahvuudet ja kehittymisen kohteet yksilönä sekä ryhmänä.
  • Oppia kiinnittämään huomio hyviin itseluottamuksen kokemuksiin ja oivaltaa, mihin asioihin, ajatuksiin, tunteisiin ja tilanteisiin sekä oma että ryhmän hyvä itseluottamus on yhteydessä.
  • Vahvistaa toimintamalleja, jotka kehittävät joukkueen itseluottamusta.

 

itseluottamus_selite